پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان منابع انسانی

پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان منابع انسانی

با نگرش دقیق به سیستمهای سازمانی، در می‌یابیم كه انسان مهمترین عامل در رسیدن به اهداف سازمانی است

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان منابع انسانی

کارمندیابی منابع انسانی نظام ارزیابی عملكرد مدیریت منابع انسانی دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان منابع انسانی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه رشته مدیریت fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه فایل خرید مقاله و تحقیق

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 69 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 84

پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان منابع انسانی

 
مقدمه
سیسیتمهای سازمانی برای تكامل خود باید با محیط ارتباط برقار و اطلاعات لازم را در مورد كالا و یا خدمات ارائه شده به جامعه، از طریق بازخنورد دریافت كنند و كمبودهای خود را جبران سازند.با نگرش دقیق به سیستمهای سازمانی، در می‌یابیم كه انسان مهمترین عامل در رسیدن به اهداف سازمانی است؛ زیرا سایر منابع وارده به سازمان، به خودی خود نخواهند توانست هدفهای سازمانی را تحقق بخشند. در یك سیستم سازمانی، مدیران تولید در بهبهود كمی و كیفی تولیدات نقش دارند؛ مدیران صنعتی برای بهبود سیستمها و روشها می‌كوشند؛ مدیران امور مالی خواهان جلب سرمایه و استفادة مطلوب از آن هستند و مدیران منابع انسانی، مشتاق ارائة برنامه‌هایی برای ایجاد هماهنگی میان اهداف و نیازهای نیروی انسانی و شیوة تأمین اهداف سازمانی می‌باشند.
 
 
کلمات کلیدی:

کارمندیابی

منابع انسانی

نظام ارزیابی عملكرد

مدیریت منابع انسانی

 
 
 

فلسفة مدیریت منابع انسانی

فلسفة مدیریت منابع انسانی با توجه به سیر تكوینی و جایگاه مدیریت منابع انسانی در جهان امروز، قابل تبیین است. این فلسفه برمبنای یك رشته فعالیتهای مداوم پایه‌گذاری شده است كه نخست بین سازمان و منابع انسانی در پذیرش هدفهای مشترك سازمانی هماهنگی ایجاد و آنگاه، رسیدن به آنها را تضمین می‌كند.درحقیقت، می‌توان گفت فلسفة مدیریت منابع انسانی بر دو اصل استوار است: از یك سو، رسیدن به هدفهای سازمانی را در گرو تأمین نیازهای منابع انسانی و از دیگر سو، تأمین نیازهای نابع انسانی را در گرو نیل به هدفهای سازمانی می‌داند.براساس این طرز تفكر، سازمان و كاركنان آن به یكدیگر متكی هستندو مدیران منابع انسانی، با پركردن خلاء بین مدیریان و كاركنان، رسیدن به هدفهای یاد شده را آسان می‌سازند.
 
 
 
فهرست مطالب
منابع انسانی 1
مقدمه 2
فلسفة مدیریت منابع انسانی 2
مفهوم مدیریت منابع انسانی 3

جایگاه نوین مدیریت منابع انسانی 5

اهداف مدیریت منابع انسانی 7

وظایف و مسؤولیتهای مدیرت منابع انسانی 8
الف- وظایف و مسؤولیتهای عمومی 9
ب- وظایف و مسؤولیتهای اختصاصی 9
ج- نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور در ادارة امور كاركنان دولت 11
د- نقش وزارت كار و امور اجتماعی در ادارة كاركنان بخش غیردولتی 14

سیاستها و خط مشی‌های مدیریت منابع انسانی 16

نقش مدیران منابع انسانی در نیرویابی، جذب و گزینش 17
مدیریت منابع انسانی و عملكرد مدیر پرسنل 20
هدفهای آموزشی و توسعة منابع انسانی 21

روشهای آموزشی و توسعة مدیریت و سرپرستی 23

وظایف اجرایی مدیریت منابع انسانی 24
1- برنامه‌ریزی نیروی انسانی، كارمندیابی و گزینش 24
2- آموزش و توسعة نیروی انسانی 26
3- نظام جبران خدمات و انگیزه 27
4- نظام ارزیابی عملكرد 28
5- پرورش زندگی شغلی 28
6- ایمنی و سلامتی روانی و جسمی 29
7- بهبود ارتباطات منابع انسانی 30
8- تحقیقات منابع انسانی 31
تعریف کارمندیابی 33
فرآیند کارمندیابی 34
جایگزین‌های کارمندیابی 36
عوامل محیطی مؤثر بر فرآیند کارمندیابی 38
روش‌های کارمندیابی 42
ترکیب نیروی انسانی و فرآیند کارمندیابی 47
اهمیت فرآیند گزینش 49
فرآیند گزینش 51
عوامل محیطی مؤثر بر فرآیند گزینش 53
اهداف آموزش 61
عوامل مؤثر بر فعالیت‌های آموزشی 64
اهمیت ارزیابی عملكرد 67
تعریف ارزیابی عملكرد نیروی انسانی 70

فرآیند ارزیابی عملكرد 74

اهمیت دانش مدیریت و تركیب منابع انسانی 83

 
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان منابع انسانی