پاورپوینت ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین

پاورپوینت ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین

دانلود پاورپوینت ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین

دانلود پاورپوینت ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین

مخازن نفت سنگین ایران ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین ازدیاد برداشت به روش روش احتراق ازدیاد برداشت به روش روش  تزریق سیال دانلود پاورپوینت ازدیاد برداشت نفت دانلود پاورپوینت مخازن نفت سنگین

دسته بندی مهندسی شیمی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 4360 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

دانلود پاورپوینت رشته نفت

دانلود پاورپوینت ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین

 
 
چکیده:
در شرایط نامطلوب برداشت نظیر ویسکوزیته زیاد نفت، کشش میان سطحی بالای آب -نفت ، نفوذپذیری پایین ، نفت دوست بودن شبکه وعدم پیوستگی در شکافهای مخزن ، اضافه کردن موادی جهت ازدیاد برداشت نفت اجتناب ناپذیر خواهد بود . در این حالت برای افزایش برداشت نفت توسط نیروهای موئینگی و گرانشی، تزریق آب و گاز از گزینه های مورد نظر در مهندسی مخزن است . از طرفی دیگر، این فرآیندها کارایی چندانی در برداشت نفت از مخازن نفت دوست شامل نفت سنگین ندارند . در این مورد از تزریق امتزاجی گاز ، تزریق مواد شیمیایی و حرارتی جهت فایق آمدن بر این مشکلات استفاده می شود .
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
  ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین
مقدمه:
ذخایر نفت در دنیا:

مشخصات مخازن نفت سنگین ایران:

انواع روش های برداشت از مخازن سنگین:

تکنولوژی بازیافت سرد:
مکانیزم های بازیافت  سرد:

پارامترهای مناسب جهت انجام پروژه های بازیافت سرد:

استحصال روباز(معدن کاری):

پارامترهای مناسب جهت انجام پرو ژه-های استحصال رو باز:

روش های گرمایی:
تزریق بخار آب:
تزریق سیال گرم:
گرمایش الکتریکی ومغناطیسی:
روش هیبریدی:
احتراق درجا:
مکانیزم های احتراق در جا:
احتراق رو به جلو:
  احتراق معکوس:

مکانیزم های احتراق رو به جلو :

1مقایسه روش احتراق وتزریق سیال:

 مزایای روش احتراق:

مزایای روش تزریق سیال:

منابع:
 

دانلود پاورپوینت ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین