نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی و بررسی جریان داوری در آن

نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی و بررسی جریان داوری در آن

هدف از این پایان نامه نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی و بررسی جریان داوری در آن می باشد

دانلود نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی و بررسی جریان داوری در آن

نظام داوری اتاق اتاق بازرگانی بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی جریان داوری در نظام داوری اتاق نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی و بررسی جریان داوری در آن دانلود پایان نامه رشته حقوق

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 262 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 92

دانلود پایان نامه رشته حقوق

نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی و بررسی جریان داوری در آن

 
 
مقدمه 
نظام داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی(1) مهم‎ترین نظام داوری تجاری بین‎المللی در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین‎المللی پیشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین‎المللی داشته است. هم قواعد داوری اتاق و هم آراء داوری كه در چارچوب داوری‎های اتاق صادر می‎شود، از مهم‎ترین منابع حقوقی در زمینة داوری بین‎المللی است و از عوامل شكل‎دهنده و سازنده رویه داوری بین‎المللی به شمار می‎رود.ممتاز و پیشرو بودن نظام داوری اتاق و رواج و مقبولیت وسیع آن نزد تجّار و بازرگانان و شركتها و مؤسسات تجاری بین‎المللی مرهون عوامل گوناگون است كه از جمله آنها می‎توان به چند عامل مهم‎تر كه به جایگاه ساختاری آن برمی‎گردد اشاره كرد. اول، ریشه داشتن نظام داوری اتاق در بطن بزرگترین تشكل بخش خصوصی اقتصادی در سطح جهانی یعنی اتاق بازرگانی بین‎المللی و سابقه طولانی آن كه سالهاست در عمل مورد استفاده است و تجربه می‎شود. 
 
دوم، داشتن مجموعه قواعد داوری منسجم و در عین حال منعطف كه بیشترین آزادی عمل را برای اصحاب دعوی پیش‎بینی كرده است. این قواعد متناسب با تحولات حقوق داوری بین‎المللی و نیز نیازهای جدید در حوزه تجارت بین‎الملل طراحی شده و هر از چند سال مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته و آخرین بار نیز در سالهای اخیر مورد بررسی و تجدیدنظر واقع شده و قواعد جدید داوری اتاق از اول ژانویه 1998 (11 دی 1376) لازم‎الاجرا شده و هم‎اكنون مورد استفاده است.(2) سوم، استقلال و خود گردان بودن نظام داوری اتاق و برخورداری از یك سازمان داوری مناسب و مجهز و توانا مركب از دیوان داوری و دبیرخانه آن، كه اداره و نظارت مستمر و مؤثر بر جریان داوری‎هایی كه به قواعد داوری اتاق ارجاع می‎شود، و نیز رفع و رجوع مشكلات و بن‎بست‎هایی كه احیاناً در طول داوری حادث می‎شود، برعهده آن است. ضمناً وجود همین سازمان داوری فرصتی ایجاد كرده كه آراء داوری و تجاربی كه در داوری‎های اتاق در سراسر جهان و بین طرفین و توسط داورانی با فرهنگ‎های مختلف و نظام‎های حقوقی گوناگون تولید می‎شود، به خوبی جمع‎آوری و متراكم شود و از این گنیجینة تجارب برای سیاستگزاریهای اتاق و بهینه‎سازی نظام داوری آن استفاده شود. 
 
البته علاوه بر این ویژگی‎های سازمانی، رژیم داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی ویژگی‎های حقوقی و كاركردی خاصی هم دارد كه بعداً در جای خود راجع به آنها بحث می‎كنیم (رك. مباحث بند هـ ، قسمت دوم). در این مقاله ابتدا خود اتاق بازرگانی بین‎المللی را مختصراً معرفی می‎كنیم تا زمینة بحث درباره نظام داوری اتاق فراهم شود (قسمت 1). معرفی نظام داوری اتاق، امتیازات داوری بطور كلی و سپس ویژگی‎های كاركردی و حقوقی نظام داوری اتاق موضوع مباحث قسمت بعدی است (قسمت 2). آنگاه جریان داوری و ترتیبات و تشریفات آن تحت قواعد داوری اتاق را با تفصیل بیشتر مطالعه می‎كنیم و مراحل مختلف جریان داوری و نحوه نظارت سازمان داوری اتاق بر آن را توضیح می‎دهیم و در مطاوی بحث، قواعد جدیدی داوری اتاق را كه در واقع آیین دادرسی در داوری است نیز بررسی می‎كنیم (قسمت3). 
 
 
 
کلمات کلیدی:

نظام داوری اتاق

اتاق بازرگانی بین‌المللی

داوری اتاق بازرگانی بین المللی

جریان داوری در نظام داوری اتاق

 
 
 
 
فهرست مطالب
نظام داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی
مقدمه
اتاق بازرگانی 
الف ـ ساختار اتاق بازرگانی بین‎المللی 
كمیسیون‎ها و گروههای خاص و واحدهای سازمانی مستقل اتاق كه در حال حاضر در اتاق  
تشكیل شده و فعال می‎باشند، عبارتند از: 
مهم‎ترین گروههای خاص: 
واحدها و مؤسسات سازمانی اتاق:
ب ـ كمیته‎های ملی اتاق 
ج ـ دو فعالیت ویژه اتاق 
نظام داوری اتاق 
الف ـ زمینه‎های تأسیس سازمان داوری اتاق 
ب ـ «داوری»: قاضی طبیعی برای دعاوی بین‎المللی
ج ـ امتیازات داوری
د ـ عناصر نظام داوری اتاق 
هـ ـ ویژگی‎های كاركردی ـ حقوقی نظام داوری اتاق 
مؤسسات داوری تجاری بین‎المللی 
عوامل مطلوبیت سازمان داوری 
بیطرفی و تساوی قواعد نسبت به طرفین
قطعی و لازم‎الاجرا بودن آراء داوری اتاق 
جریان داوری در نظام داوری اتاق 
الف ـ مرحله اول: از درخواست‎ داوری تا امضای قرارنامه داوری 
(1) تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن 
(2) وجود موافقتنامه داوری 
(3) تشكیل مرجع داوری 
(3 ـ 1) انتخاب داور 
(3 ـ 2) انتخاب داور در داوریهای چند طرف 
(3 ـ 3) جرح داور 
(3 ـ 4) تعویض داور 
(4) پیش پرداخت هزینه‎های داوری 
(5) تعیین محل داوری 
(6) تنظیم قرارنامه داوری 
(7) تهیه برنامه زمانی رسیدگی 
ب ـ مرحله دوم: رسیدگی به ادعاها 
(1) شیوه‎های رسیدگی به ادعا 
(2) رسیدگی به موضوعات مقدماتی 
(3) شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح 
(4) جلسه استماع 
(5) قانون شكلی و ماهوی حاكم
(6) ختم رسیدگی 
ج ـ مرحله سوم: صدور رأی 
منابع:
 
 

دانلود نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی و بررسی جریان داوری در آن