مقاله کودک آزاری

مقاله کودک آزاری

امروزه یکی از مسائل مهمی که متخصصین اطفال و پزشکی قانونی و اجتماعی با آن درگیرند مساله آزار فیزیکی روانی و جسمی کودکان توسط والدین یا سایر اولیا (افراد بالغی که مسئولیت آنها را برعهده دارند ) می باشند

دانلود مقاله کودک آزاری

کودک آزاری سوء استفاده جنسی کودک آزاری جنسی (SCA) در ایران دانلود مقاله کودک آزاری سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه رشته علوم اجتماعی fileina فروشگاه ساز فایلینا فروشگاه فایل

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 60 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 57

مقاله کودک آزاری

مقدمه 
امروزه یکی از مسائل مهمی که متخصصین اطفال و پزشکی قانونی و اجتماعی با آن درگیرند مساله آزار فیزیکی روانی و جسمی کودکان توسط والدین یا سایر اولیا (افراد بالغی که مسئولیت آنها را برعهده دارند ) می باشند .کودک آزاری برای اولین بار در سال 1946 توسط کافی رادیولوژیست آمریکایی مطرح شد وی 6 مورد کودک مبتلا به خونریزی مزمن زیر سخت شانه را گزارش نمود که در همه آنها شکستگیهای متعدد استخوانهای دراز وجود داشت در شرح حال این کودک سابقه ضربه به استخوانهای دراز وجود نداشت و هیچگونه شواهد بالینی و رادیولوژیک دال بر بیماری اسکلتی موضعی و یا عمومی که باعث شکستگیهای پاتولوژیک استخوان شونه یافت نمی شد .کافی معتقد بود که شکستگی های استخوان دراز ریشه تروماتیکی دارند ولی مکانیسم ایجاد آنها نامعلوم بود.
 
 
کلمات کلیدی:

کودک آزاری

سوء استفاده جنسی

کودک آزاری جنسی (SCA) در ایران

 
 

تعریف کودک آزاری جسمانی (سندرم کافی یا سندرم کودک کتک خورده ) 

به حالت بالینی کودکانی گفته می شود که یکبار یا به دفعات مورد ضرب و شتم و آزار و شکنجه عمدی افراد بالغی که مسئولیت آنها را برعهده دارند مثل پدر و مادر ، قیم یا والدین رضایی و … قرار گیرند .در این سندرم علاوه بر آزار جسمانی ، محرومیت از خوراک و پوشاک ، نبود توجه به مراقبت و سرپناه و محرومیت از محبت و عاطفه به طور عمد نیز مطرح است . 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
مقدمه 2
کودک آزای به سه دسته تقسیم می شود : 2
اپیدمیولوژی 3
معاینات کودک کتک خورده زنده 9
تظاهرات بالینی 9
انواع آسیب های وارده 12
سوء استفاده جنسی از کودکان 25
ارائه آمار برای درک اهمیت مساله 26
شناخت مسائل پزشک قانونی 29
تغییرات تکنولوژیک و دادگاهها 29
تغییرات قانونی اخیر 30
تشخیص تجاوز به کودکان 30
روش ها و اقدامات برای معاینه کننده 32
الف ) قوانین مربوط به جمع آوری مدارک و آزمایشات طبی 32
ب) ارزیابی بالینی 33
آزمایشات پزشکی قانونی از اندام تناسلی 37
بررسی اسپرم 40
آزمایش پروتئین مخصوص اسپرم 41
بررسی موارد کودک آزاری جنسی (SCA) در ایران 47
روش تحقیق 49
نوع تجاوز 51
زمان وقوع تجاوز بر حسب فصول سال 53
نتیجه گیری 55
جدول مربوط به کل موارد مراجعه 57

دانلود مقاله کودک آزاری