مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری

مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری

هدف از این تحقیق مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری مورد بررسی قرار می گیرد

دانلود مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری حقوق مالکیت معنوی مبانی حقوق مالکیت فکری تاریخچه حقوق مالکیت فکری ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری دانلود تحقیق حقوق مالکیت فکری حقوق مالکیت فکری بین المللی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40

دانلود تحقیق رشته حقوق

مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری

 
 
 
 
مقدمه
مالکیت فکری یا حقوق فکری  به حقوقی گفته می شود که به صاحبان آن حق بهره وری از فعالیت های فکری و ابتکاری انسان را می دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت داد و ستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست.حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری درزمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری.  این قسم حقوق عمدتاً به موضوعاتی می پردازد که    زاییده ی فکر و اندیشه ی انسان ومرتبط با آفرینش های ذهنی اوست، به بیان دیگر، موضوع این مالکیت ذاتاً غیر قابل لمس است. 
حقوق مالکیت فکری قلمرو وسیعی دارد که تمام یافته ها و آثار فکری را در بر می گیرد و شامل هر چیزی می شود که زاییده ی فکر وذهن آدمی است. مخلوق ذهن وفکر آدمی ممکن است به حوزه علم، هنر، صنعت یا تجارت تعلق داشته باشد. 
 
سازمان جهانی مالکیت فکری  حقوق مالکیت فکری را اینگونه تعریف کرده است: «حقوق قانونی است که به واسطه خلاقیت ها و فعالیت های فکری افراد در زمینه های علمی، صنعتی، هنری و ادبی حاصل می شود.»
تعاریف متعددی از حقوق مالکیت فکری توسط دانشمندان حقوقی داخلی و خارجی ارائه شده است که تفاوت های متعددی با هم دارند، به هر حال اصطلاح حقوق مالکیت فکری برای نخستین بار در سال 1899 توسط پیکار  حقوق دان بلژیکی به کار رفته است.  به طور کلی می توان گفت که حقوق مالکیت فکری، حقوقی است که به صاحب آن اجازه میدهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان منحصراً استفاده نماید و هدف آن صیانت ازمالکیت فکری ونیز حمایت از حقوق ناشی ازآفرینش ها و خلاقیت های فکری و معنوی در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی وهنری و تشویق و ترغیب گرایش به ایجاد این آفرینش ها با هدف توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و بهبود زندگی بشر می باشد. 
حقوق مالکیت فکری را، حقوق مالکیت معنوی نیز نامیده اند که در گفتارهای آتی به استدلال موافقان و مخالفان خواهیم پرداخت.
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2

مبحث اول : مفهوم حقوق مالکیت فکری 7

گفتار اول: کلیات 7
بند اول : مفهوم حق و حقوق 7
بند دوم : مفهوم مال و مالکیت 10
گفتار دوم: تعاریف 13
بند اول: تعریف حقوق مالکیت فکری 13
بند دوم : وجه تسمیه حقوق مالکیت فکری 15

مبحث دوم : تاریخچه حقوق مالکیت فکری 17

گفتار اول : وضعیت مالکیت فکری در تمدن های باستان 18
گفتار دوم : وضعیت حقوق مالکیت فکری در دوران میانی, جدید و معاصر 20
گفتار سوم : حقوق مالکیت فکری بین المللی 23

مبحث سوم : ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری 24

گفتار اول : ضمانت اجراهای کیفری بین المللی 26
بند اول: کنوانسیون برن 26
بند دوم:  موافقت نامه تجاری حمایت از حقوق مالکیت های فکری «تریپس» 27
بند سوم: کنوانسیون آوانگاشت ها 28
گفتار دوم : ضمانت اجراهای مدنی بین المللی 29
بند اول: کنوانسیون برن 30
منابع و مآخذ 32
 
 
 
 

دانلود مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری