ساخت جرم ریختنی آلومینایی

ساخت جرم ریختنی آلومینایی

آزمایشگاه دیرگداز ساخت جرم ریختنی آلومینایی (LCC)

دانلود ساخت جرم ریختنی آلومینایی

دیرگداز ساخت LCC جرم ریختنی آلومینایی آزمایشگاه دیرگداز ساخت جرم ریختنی آلومینایی (LCC)

دسته بندی مواد و متالوژی
فرمت فایل doc
حجم فایل 44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6

آزمایشگاه دیرگداز

ساخت جرم ریختنی آلومینایی (LCC)

 
 
مقدمه:
در قرن اخیر خصوصا 50سال گذشته به دیرگدازهای بی شکل توجه زیادی شده است. مصرف این دیرگداز ها در دهه 70 میلادی به سرعت رو به افزایش گذاشته است . از سال 1982 به بعد تولید دیرگداز های بی شکل  افزایش یافت به طور کلی تولید جرم های یکپارچه نسبت به کل تناژ دیرگداز تولیدی در کشور ژاپن و آمریکا  بیش از 50% بود.در سال های اخیر پیشرفت چشمگیری در زمیه انتخاب مواد اولیه ، افزودنی ها و مراحل تولید انواع جرم های دیرگاز حاصل شده است. که اثر قابل توجهی برمیزان تناژ مصرفی دیرگداز ها در صنایع مخلتف داشته و سبب کاهش مصرف کل دیرگداز شده است.
 
تعریف عمومی دیرگدازهای مونولیتیک با توجه به استانداردهای ISO 1927 و DIN ENV 1402-1 به شرح زیر است:
” مخلوط های شامل اگریگیت ها و یک یا چند نوع چسب   ، آماده شده برای استفاده مستقیم بعد از خرید یا بعد از افزودن یک یا چند مایع مناسب . کلیه نیازهای دیرگدازی با توجه به ISO R836 برآورده می شود. این مونولیتیک ها می توانند حاوی الیاف فلزی ، آلی و یا سرامیکی باشند . این مخلوط ها می توانند متخلخل یا متراکم باند.
از مزایای این دیرگدازها می توان به :
 
i. فرایند تولید کوتاهتری نسبت به ساخت آجرهای دیرگداز دارند.
ii. مرحله پخت در این دیرگدازها حذف شده است.
iii. افزایش بازده حرارتی ، و درز کمتری نسبت به آجرها دارند.
iv. زمان ساخت کوره با این آجرها کاهش یافته است.
v. قابلیت تعمیرات گرم ، مقاومت مکانیکی بهتر نسبت به ضربه و لرزش ، انبساط حرارتی کمتر و نفوذ ناپذیری در مقابل گازها 
اشاره کرد.
از معایب این دیرگدازها می توان به وابستگی به اپراتوری ، انبارداری و تغییر میزان رطوبت و غیر قابل پیش بینی بودن رفتار  ترمومکانیکی اشاره کرد.
 
 
کلمات کلیدی:

دیرگداز

ساخت LCC

جرم ریختنی آلومینایی

 
 
 
فهرست مطالب
آزمایشگاه دیرگداز 1
ساخت جرم ریختنی آلومینایی (LCC) 1
مقدمه: 2
جدول 1تقسیم بندی دیرگدازهای مونولیتیک – از نظر شکل دهی 3
جدول 2-تقسیم بندی دیرگداز ها براساس حالت فیزیکی 3
جدول 3- دسته بندیدیرگدازهای مونولیتیک از نظر گیرش 3
جدول 4- قسیم ببندی دیرگداز ها از نظر مواد اولیه 3
جدول 5-تقسیم بندی دیرگداها بر اساس دانسیته 4
منابع: 5
شرح آزمایش : 5
مواد و وسایل مورد نیاز: 5
اعداد و نتایج : 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دانلود ساخت جرم ریختنی آلومینایی