زمین شناسی ساختمانی و چینه شناسی حوضه آبخیز رودخانه سقز

زمین شناسی ساختمانی و چینه شناسی حوضه آبخیز رودخانه سقز

هدف از این مقاله بررسی زمین شناسی ساختمانی و چینه شناسی حوضه آبخیز رودخانه سقز می باشد

دانلود زمین شناسی ساختمانی و چینه شناسی حوضه آبخیز رودخانه سقز

چینه شناسی زمین شناسی ساختمانی حوضه آبخیز رودخانه سقز زمین شناسی ساختمانی و چینه شناسی حوضه آبخیز رودخانه سقز زمین شناسی ساختمانی حوضه آبخیز رودخانه سقز چینه شناسی حوضه آبخیز رودخانه سقز دانلود مقالات رشته جغرافیا

دسته بندی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فرمت فایل doc
حجم فایل 250 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

دانلود مقاله رشته جغرافیا

زمین شناسی ساختمانی و چینه شناسی حوضه آبخیز رودخانه سقز

 
 
مقدمه: 
      منطقه مورد مطالعه قسمت هایی از دو نقشه زمین شناسی 1:100000 سقز و آلوت را در بر می گیرد. منطقه از نظر تقسیمات کشوری جزء استان کردستان و شهرستان سقز محسوب می شود. و از دیدگاه تقسیم بندی های زمین ساختی، در حاشیه شمال غربی نوار دگرگونی سنندج – سیرجان و در حقیقت در محل تلاقی این زون با زون های ساختاری خوی – مهاباد و البرز – آذربایجان واقع شده است. لذا واحد های مختلف سنگی موجود در این ورقه گاهاً خصوصیات زون دگرگونی سنندج – سیرجان (سنگ های دگرگونی پرکامبرین) را داشته و بعضاً نیز از نظر لیتولوژیکی تشابهاتی با زون ساختاری البرز- آذربایجان (واحدهای کربناته آواری پرکامبرین – کامبرین زیرین، پالئوزوئیک و مزوزوئیک) را نشان می دهد.این مقاله در دو بخش زمین شناسی ساختمانی (تکتونیک) و چینه شناسی، تفکیک شده است. در مبحث تکتونیک فازهای مهم کوهزایی،گسل ها و چین خوردگی ها و در مبحث چینه شناسی واحدهای سنگی حوضه، سن و جنس آن ها مورد مطالعه قرار گرفته است. 
 
 
کلمات کلیدی:

چینه شناسی

زمین شناسی ساختمانی

حوضه آبخیز رودخانه سقز

 
 
 
فهرست مطالب

زمین شناسی ساختمانی (تکتونیک) و چینه شناسی حوضه آبخیز رودخانه سقز 1

مقدمه: 3
4-1-  زمین شناسی ساختمانی (تکتونیک) منطقه: 4
4-1-1- مورفولوژی: 5
4-2-  چینه شناسی: 7
سنگ های آتشفشانی 8
4-3- سنگ های دگرگونی پرکامبرین: 8
4–  واحد گنیسی PCgn 9
4-3-2-  واحد شیست PCsch 11
4-3-3- واحد متا ولکانیک PCv 12
4-3-4-  متاریولیت PCmr 13
4-4-  نهشته های آواری-آتشفشانی ائوسن: 15
4-4-1- واحد متامورفیسمMTKSL 16
4-5-1-  گرانیت – دیوریت g1 : 17
4-5-2-  گرانیتg  : 18
4-5-3-  واحد گرانیت –گنیس g  – gn 19
نمودار() پراکندگی واحدهای زمین شناسی 21
منابع: 23
 
 
 

دانلود زمین شناسی ساختمانی و چینه شناسی حوضه آبخیز رودخانه سقز