بررسی چالشهای فعالیتهای اقتصاد روستایی و ارائه راه حل های مناسب برای بهبود آن

بررسی چالشهای فعالیتهای اقتصاد روستایی و ارائه راه حل های مناسب برای بهبود آن

هدف از دانلود پایان نامه رشته کشاورزی بررسی چالشهای فعالیتهای اقتصاد روستایی و ارائه راه حل های مناسب برای بهبود آن می باشد

دانلود بررسی چالشهای فعالیتهای اقتصاد روستایی و ارائه راه حل های مناسب برای بهبود آن

اقتصاد روستایی ابعاد اقتصاد روستایی ویژگیهای اقتصاد روستایی چالشهای اقتصاد روستایی راهکارهای مناسب بهبود وضع اقتصاد روستایی دانلود پایان نامه اقتصاد روستایی دانلود پروژه اقتصاد روستایی بررسی چالشهای فعالیتهای اقتصاد روستایی راه حل های مناسب برای بهبود فعالیتهای اقتصاد روستایی

دسته بندی علوم کشاورزی و منابع طبیعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 6100 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 285

دانلود پایان نامه رشته کشاورزی

بررسی چالشهای فعالیتهای اقتصاد روستایی و ارائه راه حل های مناسب برای بهبود آن

 
 
 
مقدمه
اقتصاد روستایی شامل تمام فعالیتهای اقتصاد کشاورزی و غیر کشاورزی در مناطق روستایی است. از آنجایی که هدف غایی علم اقتصاد تامین مواد غذایی و رفاه عمومی تلقی می شود، لذا بررسی وضعیت و چگونگی انجام فعالیتهای کشاورزی در اقتصاد روستایی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که در شرایط فعلی، کشاورزی مهمترین فعالیتت اقتصادی در اغلب روستاهای ایران بوده و لازم است به عنوان محور برنامه های توسعه قرار گیرد. محوریت کشاورزی و روستا در برنامه های توسعه به این معنی است که از بخشی نگری محض پرهیز شده و مناطق روستایی به عنوان مکانهای تولیدی مورد توجه جدی قرار گیرد و همه بخشهای اقتصادی در راستای تحقق اهداف توسعه ملی، به صورت هماهنگ و مکمل عمل کنند. 
 
محدودیت زمین و عوامل تولید از یک سو و افزایش جمعیت از طرف دیگر، بازدهی تولیدی زمین را کاهش داده و اقتصاد نواحی روستایی را ناپایدار ساخته است. افزایش نیاز کشور به مواد غذایی، لزوم توسعه هماهنگ نواحی روستایی به منظور ایجاد تعادلهای منطقه ای ، محدودیت های منابع تولید در نواحی روستایی، محدودیت سرمایه و نیروی انسانی متخصص، عقب ماندگی تکنولوژیک و الگوهای توسعه تمرکزگرا از عمده چالش های محیطی ، اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی در دهه آینده تلقی می گردد. راهکار لازم برای رهایی از چالش های مذکور شناخت قابلیت ها و محدودیتهای نواحی روستایی؛ تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و رواج فعالیتهای جدید است. این راهکار می تواند وابستگی اقتصاد روستایی به اقتصاد کشاورزی را کاهش دهد. چرا که اقتصاد کشاورزی در ایران به شرایط محیطی و اقلیمی وابسته بوده و نوسانات اقلیمی در درآمد کشاورزان بسیار موثر است. افزایش تولید و درآمد ، مدیریت منابع تولید و از بین بردن فقر در نواحی روستایی از مهمترین وظایف برنامه ریزان اقتصاد روستایی است. 
 
رساله حاضر با جهت گیری در موارد فوق تدوین گردیده و امید است بتواند با شناخت دقیق ابعاد و چالشها اقتصاد روستایی، راهکار های لازم در جهت بهبود وضع موجود ارائه نماید.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

اقتصاد روستایی

ابعاد اقتصاد روستایی

ویژگیهای اقتصاد روستایی

چالشهای اقتصاد روستایی

راهکارهای مناسب بهبود وضع اقتصاد روستایی

 
 
 
 
فهرست مطالب

 

فصل اول : مبانی اقتصاد روستا

   موضوع علم اقتصاد 9
   رابطه اقتصاد و جغرافیا   12
موضوعات علم اقتصاد 17
  اقتصاد تولید کشاورزی 20.
 بنیان اقتصادی 22
بنیان های اقتصادی اجتماعی جامعه 22
نظام اقتصادی 24
انواع نظامهای اقتصادی 25
سازمان فعالیتهای اقتصادی 31
عوامل توسعه اقتصادی روستا  35
جمعیت 36
سرمایه و سرمایه‌گذاری 38
ابداعات 40
مبادلات بین‌المللی 41
رشد جمعیت و توسعه اقتصادی 42
رشد جمعیت و توسعه اقتصادیدر روستا 44
موانع توسعه اقتصادی روستا  46
دورهای باطل فقر 47
نرخ ناچیز تمركز سرمایه 48
موانع اجتماعی فرهنگی 49
تنگناههای كشاورزی 50
كمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر .51
مفاهیم و اصطلاحات پایه در اقتصاد روستایی.52
 

فصل دوم : كشاورزی واقتصاد روستایی

     اقتصاد روستایی 59 
كشاورزی و اقتصاد ملی 60
كشاورزی و توسعه روستایی 66
چالش‌های عمده توسعه روستایی 71
 كشاورزی و توسعه اقتصادی روستا 79
فرایند تولید در بخش كشاورزی 77
مهاجرت و اقتصاد روستایی 81
سیاستهای تحول اقتصاد روستایی 83
نقش دولت در اقتصاد روستایی و كشاورزی 86
ضرورتهای دخالت دولت در بخش كشاورزی87
  علل عقب‌ ماندگی اقتصادی نواحی روستایی 88
 علل درونی 90
   ـ بالا بودن نرخ رشد‌ جمعیت 90
   ـ  عدم دسترسی به امكانات عمومی: 92
   ـ غلبه داشتن كشاورزی‌ سنتی به عنوان  مهمترین بخش اشتغال و تولید 92
   ـ  محدودیت منابع تولید‌ 93
   ـ  عدم وجود قوه خلاقیت و ابتكار 94
   ـ كمبود سرمایه‌ و كالاهای سرمایه‌ای 94
   ـ كوچكی، تعدد وپراكندگی قطعات زراعی 95
      عوامل بیرونی 98
   ـ دو گانگی چند گانگی اقتصادی كشور 98
   ـ عقب‌ ماندگی تكنولوژی 99
    ـ نابرابری 100
 – درآمد – هزینه خانوار شهری و روستایی 103
    ـ الگوهای توسعه .105
   – قوانین و مقررات و اثرات اقتصاد سیاسی106 
   نقش مسكن در اقتصاد روستایی 109
تاثیر فعالیت اقتصادی بر روی اشكال مساكن 110
سازمانهای مدیریتی روستا 115
 توسعه‌ نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ كشاورزی .111
 

فصل سوم : بنیانهای اقتصادی روستا

   منابع و عوامل تولید بخش كشاورزی 118
زمین 118
تقسیم بندی اقتصادی زمین 130
آب 125
پائین بودن راندمان آبیاری 142
اقتصاد آب در مناطق روستایی 144
عرضه اقتصادی آب 144
تقاضای آب 145
نیروی انسانی 149
راهبردهای بكارگیری نیروی كار مازاد 155
اشتغال و بیكاری در مناطق روستایی 156
اشتغال در مناطق روستایی 158
وضعیت اشتغال و تحولات آن در بخشهای مختلف اقتصادی 162
ساخت آموزشی شاغلین بخش كشاورزی 168
سرمایه 170
نقش سرمایه در بخش كشاورزی 170
اهمیت تمركز سرمایه در مناطق روستایی 173
منابع تامین سرمایه 175
– منابع مالی رسمی 176
منابع مالی غیر رسمی 188
زمینه های سرمایه گذاری در روستا 193
نقش سرمایه به عنوان یك عامل تولید 194
سرمایه‌گذاری در جهت‌ توسعه‌ و بهبود استفاده از منابع آب و زمین 192
سرمایه‌گذاری در زمینه‌های نیروی انسانی و تحقیقات 199
   نقش بازاریابی در اقتصاد روستایی 209
بازاریابی محصولات كشاورزی 209
عملیات بازاریابی .212
عوامل بازار 215
 شیوه بررسی اقتصاد روستا .226
 

فصل چهارم  صنایع روستایی

     صنایع روستایی، تعاریف و ویژگیها 220
خصوصیات‌ و ویژگیهای صنایع روستایی 222
      صنایع روستایی در ایران 223
توسعه‌ صنایع‌ روستایی با هدف توسعه روستایی 228
   توسعه‌ صنایع روستایی با  هدف  توسعه بخش كشاورزی231 
تعریف صنایع روستایی در ایران 242
نواحی صنعتی روستایی 245
مزایای ایجاد نواحی روستایی . 246
موانع توسعه صنعتی روستاها 248
 
منابع 280
 

دانلود بررسی چالشهای فعالیتهای اقتصاد روستایی و ارائه راه حل های مناسب برای بهبود آن