بررسی و کاوش نمونه طرحهای ساختاری و استراتژیک در جهان

بررسی و کاوش نمونه طرحهای ساختاری و استراتژیک در جهان

هدف از این تحقیق رشته برنامه ریزی شهری بررسی و کاوش نمونه طرحهای ساختاری و استراتژیک در جهان می باشد

دانلود بررسی و کاوش نمونه طرحهای ساختاری و استراتژیک در جهان

طرحهای ساختاری – راهبردی طرحهای ساختاری و استراتژیک در جهان ارزیابی طرح ساختاری  راهبردی شهری نمونه طرحهای ساختاری و استراتژیک در جهان طرح های جامع شهری در جهان دانلود تحقیق رشته برنامه ریزی شهری بررسی و کاوش نمونه طرحهای ساختاری و استراتژیک در جهان

دسته بندی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فرمت فایل doc
حجم فایل 3748 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 66

دانلود تحقیق رشته برنامه ریزی شهری

بررسی و کاوش نمونه طرحهای ساختاری و استراتژیک در جهان

 
 
 
 
مقدمه:
  طرح های جامع شهری که بر اساس الگوی برنامه ریزی عقلی استوار بود در عمل با عوارض منفی بسیاری روبرو بوده است، این گونه طرح ها از سال 1960 به بعد در آمریکا و اروپا با انتقادات وسیعی روبرو گردید و حرکتی رو به زوال را طی کرد، مواردی نظیر انتقادات نظری، انتقادات اجتماعی و فرهنگی، انتقادات سیاسی و اقتصادی و انتقادات طراحی و معماری نسبت به طرح های جامع مطرح بود. به تدریج برنامه ریزی ساختاری- راهبردی توانست به عنوان گزینه ای مناسب جانشین طرح های جامع شود، برنامه ریزی ساختاری – راهبردی از تلفیق برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی ساختاری به وجود آمده است. برنامه ریزی استراتژیک درکشور آمریکا نضج گرفت .
 
 این نوع برنامه ریزی ریشه در مفاهیم نظامی دارد و اصول آن از علوم مدیریت و بازرگانی اخذ شده است. در دهه 1950 برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها مورد استفاده قرار می گرفت . اتفاقات و حوادث سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی بر تفکر استراتژیک اثرگذار بود، به طوری که در دوران مختلف شاهد تغییرات گسترده ای در برنامه ریزی استراتژیک هستیم. به تدریج برنامه ریزان شهری تفکر استراتژیک را به عنوان گزینه ای مناسب مورد توجه قرار دادند . دلیل این موضوع رویکرد انعطاف پذیر برنامه ریزی استراتژیک و کارائی آن در حل مشکلات شهری می باشد. از طرفی برنامه ریزی ساختاری که بر رویکرد سیستمی استوار بود از سال 1965 در انگلیس بر اساس الگوی ساختاری محلی به وجود آمد و توانست جایگزین طرح های جامع شود.
 
دراین تحقیق  پژوهشگر سعی دارد به منظور آشنایی با طرحهای ساختاری و استراتژیك كه در كشورهای دیگر انجام شده است مواردی را به عنوان نمونه مورد بررسی و كاوش قرار دهد تا به وسیله اطلاعات استخراج شده به معیارهایی برای ارزیابی طرح ساختاری ،راهبردی شهری  دست یابد.در بررسی ها سعی بر این بوده طرح ها از كشورهایی انتخاب شوند كه دارای تجارب كافی ، سوابق موفق و از پایه گذران اینگونه طرح ها هستند .
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

طرحهای ساختاری – راهبردی

ارزیابی طرح ساختاری – راهبردی شهری

نمونه طرحهای ساختاری و استراتژیک در جهان

 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
1 – 3  طرح های استراتژیك شهری آمریكا……………..
1 -1 – 3 برنامه استراتژیك شهر اسپرینگ بورو……….
2-1 – 3 برنامه استراتژیك شهر اوانستون………………..
3-1 – 3 برنامه استراتژیك شهر اشبورو………………….
4-1 – 3 شهر دالاس…………………………………………..
5-1 – 3 شهر بلویو…………………………………………………..
2 – 3 طرح های استراتژیك شهری استرالیا و كانادا……………..
1 – 2 – 3 طرح استراتژیك شهر لاتروب……………………
2 – 2 – 3 طرح استراتژیك شهر گراند پرایر…………
3– 3 طرح های ساختاری كشور انگلستان………………….
1 – 3 – 3 شهر ناتینگهام……………………………………
2 – 3 – 3  طرح ساختاری لستر…………………………
 
فهرست مطالب جامع
مقدمه 3
1 – 3  طرح های استراتژیك شهری آمریكا 3
1 . شهر اسپرینگ بورو در ایالت اهایو 4
شهر اسپرینگ بورو 4
1 -1 – 3 برنامه استراتژیك شهر اسپرینگ بورو 4
چشم انداز 5
اهداف استراتژیك 5
چالش ها و فرصت ها 5
اهداف استراتژیك شهری 6
منابع تحصیلی 6
ترافیك و حمل و نقل 6
اعمال اجرایی 6
برنامه اجتماعی استراتژیك 7
رهنمود ها : 7
مسائل نشر 8
رسانه های دیگر 8
روش تحلیل ، پیشنهاد و تاكیدات طرح 9
شهر اوانستون 10
تصاویرشهر اوانستون 10
(شورای شهر اوانستون) 10
نقشه شماره 1 – 3   نقشه عمومی شهر اوانستون 11
نكات كلیدی چشم انداز 12
گروه متمركز بر اقتصاد و زیر ساخت ها 12
متمركز بر اقتصاد 12
چشم اندازهای اقتصادی طی 5 الی 10 سال 12
چشم اندازهای زیر ساخت طی 5 الی 10 سال 13
گروه متمركز بر محلات ،سرویس ها، اجتماع و منابع طبیعی 14
متمركز بر محلات : توسعه –  حفاظت –  پارك ها  –  كتابخانه 14
متمركز بر منابع طبیعی: گسترش سیاست ها، در یاچه، مسیر موتور سواری ،بازیافت ، كانال 14
متمركز بر اجتماع : جوانان – اشتغال – برنامه های تفریحی – افراد مسن – كتابخانه 15
گروه متمركز بر دولت – سرویس های دولتی – همكاری ها 15
تصور از شهر در حال حاضر 16
تصور از شهردر آینده 16
روش تحلیل ، پیشنهاد و تاكیدات طرح 17
نقشه شماره 2 – 3   نقشه منطقه بندی شهر اوانستون 18
شهر اشبورو 19
3-1 – 3 برنامه استراتژیك شهر اشبورو 19
(شورای شهراشبورو) 19
چشم انداز 19
موضوعات تمركز 19
توسعه اقتصادی 20
اقتصاد متنوع و رو به رشد 20
رشد ،منضم سازی و زیرساخت ها 21
روش تحلیل ، پیشنهاد و تاكیدات طرح 22
4-1 – 3 شهر دالاس 22
تصاویر شهر دالاس 23
روش تحلیل ، پیشنهاد و تاكیدات طرح 23
5-1 – 3 شهر بلویو 23
تصاویرشهر بلویو 24
نقشه 3 – 3  نقشه عمومی شهر بلویو 25
2 – 3 طرح های استراتژیك شهری استرالیا و كانادا 26
شهر لاتروب  (استرالیا) 26
نقشه ها و تصاویرشهر لاتروب 27
1 – 2 – 3 طرح استراتژیك شهر لاتروب 27
محتویات طرح 28
روش تحلیل ، پیشنهاد و تاكیدات طرح 31
شهر گراند پرایر 31
نقشه ها و تصویرشهر گراند پرایر 32
2 – 2 – 3 طرح استراتژیك شهر گراند پرایر 32
شیوه تحلیل، پیشنهاد و تاكیدات طرح 32
3– 3 طرح های ساختاری كشور انگلستان 33
1 – 3 – 3 شهر ناتینگهام 33
تصاویر شهر ناتینگهام 33
نقشه ها و تصاویر شهر لستر 34
2 – 3 – 3  طرح ساختاری لستر 34
چشم انداز 35
استراتژی 35
هدف حفاظت 36
مدیریت منابع 38
دسترسی و حمل و نقل 40
مسکن 43
 
نقشه ها 45
جداول 55
منابع 64

دانلود بررسی و کاوش نمونه طرحهای ساختاری و استراتژیک در جهان