انواع اوراق بهادار و بررسی قابلیت وقف در آنها

انواع اوراق بهادار و بررسی قابلیت وقف در آنها

هدف از این پایان نامه انواع اوراق بهادار و بررسی قابلیت وقف در آنها می باشد

دانلود انواع اوراق بهادار و بررسی قابلیت وقف در آنها

وقف اوراق بهادار پایان نامه وقف سهام امکان سنجی وقف اوراق بهادار بررسی قابلیت وقف اوراق بهادار دانلود پایان نامه وقف اوراق بهادار امکان سنجی وقف صکوک اجاره امکان سنجی وقف اوراق مشارکت وقف اوراق اختیار معامله سهام مبانی موجود جواز وقف سهام

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 87 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 51

دانلود پایان نامه رشته حقوق

انواع اوراق بهادار و بررسی قابلیت وقف در آنها

 
 
 
 
چکیده:
امروزه اوراق بهادار در انواع مختلفی در بازار بورس اوراق بهادار مبادله می‌شوند. هرچند در این میان سهام شناخته شده ترین ورقه بهادار می باشد که اکثر حجم مبادلاتی را به خود اختصاص داده است اما لازم است تا جهت امکان سنجی وقف اوراق بهادار ، سایر اوراق بهادار را نیز به  تفکیک شناخته و سپس امکان سنجی وقف هر یک را بررسی کنیم. در نتیجه در این تحقیق هر یک از اوراق را در مباحث جداگانه تعریف خواهیم نمود و قابلیت وقف آنها را در گفتارهای مجزا بررسی خواهیم کرد.
 
شناخت ماهیت سهام در امکان سنجی وقف سهام تا آنجا موثر است که ثابت کنیم سهام دین و یا منفعت نمی باشد زیرا که در حال  حاضر وقف دین و منفعت صحیح نیست. توضیح دادیم که به نظر ما نظریه دین بودن سهام قابل پذیرش نیست و از آنجا که سهام بدون تردید منفعت نمی‌باشد، از بحث بیشتر در این زمینه می پرهیزیم. با وجود این به نظر می‌رسد با توجه به حقوق و تعهداتی که سهام با خود به همراه دارد دارای ماهیت ویژه‌ای است که در قالب سنتی قابل تفسیر نمی‌باشد. لازم نیست تلاش کنیم تا قالبی پیش ساخته برای تمامی اموال نوظهور پیدا کنیم. اوراق بهادار نیز مالی است که شرایط و ویژگی‌های خاص خود را دارا می‌باشد که به نظر می‌رسد نمی‌توان آن را در قالب عین و یا دین محدود نمود. بهتر آن است که این مال را با تمام ویژگی‌های خاص خود و در نتیجه ماهیت ویژه‌ی آن بشناسیم.
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
امکان سنجی وقف اوراق بهادار 1
 
مبحث اول: سهام 3

گفتار اول: تعریف و ماهیت حقوقی سهام 3

گفتار دوم:امکان سنجی وقف سهام 7

بند اول: مبانی موجود جواز وقف سهام 7

بند دوم: مبنای پیشنهادی جواز وقف سهام 10

گفتار سوم: رویه فعلی وقف سهام 15
گفتار چهارم: اداره سهام موقوفه 17
 
مبحث دوم: قرارداد آتی 19
گفتار اول: تعریف قرارداد آتی 19
گفتار دوم: تعریف قراردادهای آتی سهام 20
گفتار سوم: امکان سنجی وقف قرارداد آتی سهام 22
 
مبحث سوم: قرارداد اختیار معامله 24
گفتار اول: تعریف قرارداد اختیار معامله 24
گفتار دوم: وقف اوراق اختیار معامله سهام 26
 
مبحث چهارم: اوراق مشارکت 26
گفتار اول: تعریف اوراق مشارکت 27
گفتار دوم: امکان سنجی وقف اوراق مشارکت 30
مبحث پنجم: اوراق صکوک 32
گفتار اول: تعریف صکوک 32
گفتار دوم: صکوک اجاره 36
بند یک: تعریف صکوک اجاره 36
بند دوم: امکان سنجی وقف صکوک اجاره 37
گفتار سوم: صکوک مرابحه 38
بند یک:تعریف اوراق مرابحه 38
بند دوم:امکان سنجی وقف اوراق مرابحه 40
نتیجه گیری 41
فهرست منابع 45
 
 
 
 

دانلود انواع اوراق بهادار و بررسی قابلیت وقف در آنها